Traugott Berndt

 Traugott Berndt, poł. XIXw. (1747-9)

Typ : fortepian skrzydłowy, mechanika angielska

Stan : idealny po rekonstrukcji przeprowadzonej przez Matthiasa Arensa i zakończonej w marcu 2018r.

English action piano restored by Matthias Arens, Leipzig in 2018

Więcej nagrań na fortepianie Traugott Berndt na YouTube

More recordings on Traugott Berndt piano available on YouTube

 

FortepianTraugott Berndt

Johann Karl Traugott Berndt działał we Wrocławiu od 1836 roku. Do początku XX wieku firma wyprodukowała prawdopodobnie ok. 3000 instrumentów: fortepianów i pianin, co nie jest wielką ilością.Instrumenty nie są numerowane, ale tabliczka stwierdzająca, że Traugott Berndt jest dostawcą holenderskiej księżniczki Marianny pozwala datować instrument na lata 1847-9.

Fortepian należy do najcenniejszych i najlepiej zrekonstruowanych instrumentów w Fortepianarium. Rekonstrukcja objęła m.in. ponowne oskórowanie młotków, wymianę wszystkich strun, filców, czyszczenie, regulację, odtworzenie brakujących fragmentów forniru, rekonstrukcję liry. Charakterystyczne „mówiące” brzmienie instrumentu jest zasługą właśnie pokrycia młotków skórą, a nie filcem.

Zwraca uwagę fantastyczne, pełne brzmienie strun basowych.

One of the more valuable instruments in Fortepianarium. Even if Traugott Berndt did never number his instruments, the nameplate over the keyboard makes it possible to situate its production date between 1847-49 (in those years Traugott Berndt used the title of the official supplier of the Dutch Princess Marianne’s court). The instrument is fully restored and is characterised by the „speaking” quality of sound due to the leather cover of the hammers.

%d blogerów lubi to: